Dağıtım Otomasyonu

Dağıtım Otomasyonu Yönetim Bilgi Sistemi

LTS Dağıtım Yönetim Bilgi Sistemi LTS_DYBS Dağıtım Yönetim Bilgi Sistemi sektöre özel olarak tasarlanmış işletmenin sistem alt yapısının oluşturulmasında tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir otomasyondur. LTS Dağıtım Yönetim Bilgi Sistemi tamamen yetki çerçevesinde çalışarak kullanıcıları bu çerçevede denetler ve tüm kullanıcıların sadece kendi yetkileri çerçevesinde işlem yapmasına sağlar Yapılan tüm işlemlerin Loglarını(Tarihçelerini) eksiksiz olarak kayıt altına alarak yöneticilere bu verileri sürekli olarak detay ya da özet bazda raporlar. Dağıtım Yönetimi Bilgi Sistemi, Dağıtım fişinden başlayan evrak oluşturma sistemini tüm finansal modüllerle destekleyen iş ve dönem sonucunda olası istenebilecek tüm işlem ve finansman analizlerini oluşturarak yöneticilere bir danışman gibi hizmet vermektedir.

 • Dağıtım Yönetim Bilgi Sisteminde,
 • Dağıtım Fişi İşlemleri
 • Fiyat Anlaşmaları
 • Segmentasyon (Otomatik ara nakliyeci atama)
 • Sevk/Yükleme Adresi Tanımlama
 • Fatura İşlemleri
 • Ürün Toplama Operasyonu
 • Zimmet İşlemleri
 • Teslimat İşlemleri
 • Getiren/Götüren işlemleri
 • Sevk/Yükleme Adresi İşlemleri
 • Zorunlu Alanlar
 • Kullanıcı Uyarıları
 • Log (Tarihçe) İşlemleri
 • Finans Otomasyonu
 • Raporlama
 • Web Servis Organizasyonları
 • Web Ürün sevk Takip
 • Modül ve alt modülleri bulunmaktadır.

Dağıtım Yönetim Bilgi Sistemi içinde yer alan bu modüller ve alt modülleri ile beraber çalışan sistem içinde R1 belgesi ile çalışan bir taşıma işletmesinin herhangi bir sistemsel isteğine gerek olmaksızın eksiksiz çalışmasını sağlamaktadır.